19 oktober 1863: Het wetsontwerp tot stichting van een paleis voor de beide kamers der Staten-Generaal