11 november 1937: Is “sodemieter” beleedigend?

De historische kalender laat u elke dag zien wat er vandaag een willekeurig aantal jaren geleden werd gepubliceerd in een krant. Laat u verrassen!