2 juli 1927: Een merkwaardig Chineesch meisje

De historische kalender laat u elke dag zien wat er vandaag een willekeurig aantal jaren geleden werd gepubliceerd in een krant. Laat u verrassen!