9 januari 1917: De eerste vrouwelijke hoogleeraar in Nederland

De historische kalender laat u elke dag zien wat er vandaag een willekeurig aantal jaren geleden werd gepubliceerd in een krant. Laat u verrassen!