Metamorfoze Metamorfoze Metamorfoze Metamorfoze Metamorfoze
02
|
17
Metamorfoze

Metamorfoze Metamorfoze
Metamorfoze Metamorfoze
Metamorfoze Metamorfoze Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze300 nieuwe tijdschriften goedgekeurd
Metamorfoze
Metamorfoze
Voor de najaarsronde 2016 van Metamorfoze heeft de Adviescommissie Tijdschriften ruim driehonderd tijdschriften goedgekeurd voor digitalisering. De aanvragen komen van elf erfgoedinstellingen, onder andere van Atria, EYE Film Instituut Nederland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederlands Fotomuseum en het Zuid-Afrikahuis. 
lees meer >
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
MetamorfozeZes nieuwe projecten voor archieven gestart
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze heeft zes nieuwe projecten voor archieven goedgekeurd voor conservering en digitalisering. Het gaat om projectaanvragen uit 2016 waarvoor het projectplan nu is goedgekeurd. De erfgoedinstellingen kunnen starten met het traject van conserveren en digitaliseren. Voor al deze zes projecten geldt dat het gedigitaliseerde archief aan het eind van het traject online beschikbaar komt via de erfgoedinstelling. 
lees meer >
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
MetamorfozeBijeenkomst over digitaliseren en beschikbaar stellen BKT
Metamorfoze
Metamorfoze
De Koninklijke Bibliotheek en Bureau Metamorfoze organiseren op donderdag 16 maart van 14.00 - 17.00 uur een informatieve bijeenkomst over digitalisering en beschikbaarstelling van boeken, kranten en tijdschriften voor erfgoedinstellingen. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van de Koninklijke Bibliotheek.
lees meer >
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
MetamorfozeDigitalisering van Prize Papers gestart
Metamorfoze
Metamorfoze
Half januari 2017 is het digitaliseren van de Dutch Prize Papers bij The National Archives te Kew van start gegaan. Het is een project van Huygens ING dat is goedgekeurd in 2015. Er is eerst een selectie gemaakt en het materiaal is voorbewerkt voor de digitalisering.
lees meer >
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
Projectaanvraag indienenMetamorfoze
Metamorfoze
De deadline voor het aanvragen van tijdschriften is 1 april 2017. De voorjaarsronde voor AC sluit 1 mei 2017.
Bekijk de agenda >
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze Metamorfoze
Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Het programma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Metamorfoze
Metamorfoze
Metamorfoze

Metamorfoze Metamorfoze
Metamorfoze