HANDLEIDING STCN

 

-------------------
De STCN-handleiding is in deze vorm uitsluitend bestemd voor gebruik binnen het STCN-project en mag niet verder verspreid worden. Exemplaren van de gedrukte handleiding (Handleiding voor de medewerkers aan de STCN, 2e ed., Den Haag, 1988) zijn verkrijgbaar via stcn@kb.nl.
Wachtwoorden die in deze elektronische handleiding genoemd worden mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden of aan anderen bekend gemaakt worden.
§-tekens verwijzen naar de gedrukte handleiding.

Handleiding >>>          

versie: 08-01-2006