Levenslessen in beeld: de betekenis van zinnebeelden of emblemata

Een embleem of zinnebeeld is een betekenisvolle afbeelding vergezeld van een korte uitspraak, en was ooit zeer populair. Leer meer over dit bijzondere genre.

Webinar

URL

https://www.kb.nl/nieuws/2021/levenslessen-in-beeld-een-webinar-over-zinnebeelden

Datum evenement (tekst)

14 januari 2021 12.30 - 13.15 uur

(Uiterlijke) datum evenement

donderdag, 14 januari 2021