Denker op het Scherm, wat zou Spinoza hier van denken?

Den Haag, 27 april 2012 - Aan het slot van de Maand van de Filosofie 2012 lanceert de Koninklijke Bibliotheek (KB) de website Denker op het Scherm. Ook publiceert de nationale bibliotheek een online bladerboek van Spinoza's Korte verhandeling. Beide initiatieven zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen filosofiestudenten en -docenten en de KB. De site kb.nl/denkers biedt een laagdrempelig naslagwerk over denken en denkers van Nederland. Er is aandacht voor filosofen als Spinoza, maar ook voor de filosofen van nu, zoals Denker des Vaderlands Hans Achterhuis.

Filosofie populair

De toenemende populariteit voor filosofie en filosoferen, is een van de redenen voor de KB om haar rijke collectie over filosofie en filosofen te digitaliseren en voor iedereen toegankelijk te maken. Filosofie is al langer niet meer het exclusieve terrein van een kleine groep liefhebbers en wetenschappers. Basisscholen gebruiken filosofie om kleuters te leren nadenken, het cursusaanbod neemt sterk toe en media besteden meer aandacht aan initiatieven als de Nacht van de Filosofie en de Socrates Wisselbeker die recent gewonnen werd door filosoof Coen Simon.

Denker op het Scherm

De ambitie met de website Denker op het Scherm is om toegang te bieden tot duizenden titels van boeken en manuscripten, bijna 50.000 wijsgerige artikelen en biografische informatie. Ook filosofieopleidingen, -tijdschriften en verenigingen krijgen een plaats. Zowel onderzoekers als studenten hebben baat bij een online naslagfunctie. De site zal de komende maanden worden aangevuld met nieuwe profielen van denkers en is ontwikkeld naar voorbeeld van de site Dichter op het Scherm die sinds de introductie in 2003 veelvuldig wordt geraadpleegd.

Spinoza's werk veiliggesteld

Spinoza maakte een voorstudie van zijn Ethica. Dit handschrift, Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand, bevat zeldzame aantekeningen die verwijzen naar de indeling van de Ethica. Het fragiele handschrift lijdt aan gebruiksschade doordat het veel opgevraagd werd door onderzoekers. Om verdere schade te voorkomen en de aantekeningen niet verloren te laten gaan, is het handschrift nu geheel gedigitaliseerd. Op de KB-website is het als bladerboek beschikbaar en als leesversie voor grondige bestudering.

Initiatiefnemers

De Koninklijke Bibliotheek werkte samen met studenten en docenten van de filosofische faculteiten in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. Het initiatief wordt ondersteund door Filosofie Magazine en Dagblad Trouw.

KB, nationale bibliotheek van Nederland

De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren wil de KB alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 en haar bijzondere collecties digitaliseren.