Eerste KB-boeken gedigitaliseerd door Google books

Tienduizend negentiende-eeuwse boeken volledig te raadplegen

19 april 2012 - U kunt nu in de KB-catalogus al bij ruim tienduizend titelbeschrijvingen een doorverwijzing vinden: ‘Raadpleging via Google Books’. U komt dan bij de digitale versie. Deze tienduizend boeken zijn de eerste zichtbare resultaten van de overeenkomst tussen de Koninklijke Bibliotheek en Google om ruim 160.000 boeken uit de rechtenvrije collectie van de KB te digitaliseren. L.A. te Winkels Leerboek der Nederlandsche spelling, G. Groen van Prinsterers Handboek der geschiedenis van het vaderland, de intreerede van Abraham Kuyper, maar ook vertaalde werken van Voltaire – u kunt ze nu overal vandaan bekijken en lezen.

Eerste fase beschikbaarstelling

Wie in de KB-catalogus een titel zoekt van een boek dat door Google is gescand, vindt de toevoeging ‘Raadpleging via Google Books’. U kunt dan meteen doorklikken naar de volledige tekst in Google books. In de tweede helft van 2012 zullen de boeken ook via de KB-website te vinden zijn. Zoekt u een bepaalde titel in Google en het boek is gedigitaliseerd, dan vindt u het daar ook direct. Van dit massadigitaliseringsproject zijn de resultaten geschikt voor studie en onderzoek. Google heeft ervoor gekozen om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk materiaal digitaal beschikbaar te kunnen stellen. De Koninklijke Bibliotheek heeft zich hierbij aangesloten voor de grote collectie uit de achttiende en de negentiende eeuw.

Voortdurende groei beschikbare titels

De grote staatslieden van de negentiende eeuw, de historici, de domineedichters, schrijvers en taalkundigen zijn straks integraal voor iedereen te lezen. Voor studie en onderzoek, of voor uw plezier kunt u op termijn kennisnemen van alle boeken uit het publieke domein die de KB bezit. Altijd al Nicolaas Beets in het ‘echt’ willen lezen? Of de geschriften van Abraham Kuyper? Nu kan het. De KB is verheugd het Nederlands erfgoed voor iedereen ter beschikking te kunnen stellen.

Overeenkomst KB-Google

In juli 2010 heeft de KB een overeenkomst gesloten met Google om de komende jaren minstens 160.000 rechtenvrije boeken uit de collectie van de KB te scannen en vrij toegankelijk te maken via Google Books, de websites van de KB en – te zijner tijd – via Europeana. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de 18e en 19e eeuw die van groot nut zijn voor onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld. De boeken worden gratis ter beschikking gesteld..