Gerrit Komrij, eerste Dichter des Vaderlands, overleden