Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren brengt uitvoering onder bij de KB

7 december 2012 - De werkzaamheden voor De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, de DBNL, worden in de loop van 2013 ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Hiertoe besloot het Bestuur van de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), in samenspraak met de Nederlandse Taalunie en de KB op 22 november 2012. De DBNL is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. In 2013 wordt de samenwerking met Vlaanderen structureel geïntensiveerd om het aandeel van de Vlaamse literatuur meer in verhouding te brengen met het Nederlandse aandeel en om de dienstverlening voor beide landen verder te ontwikkelen. Met deze wijziging in de uitvoeringsorganisatie kan de DBNL duurzaam verankerd worden in de digitale infrastructuur van beide landen en kunnen digitaliseringswerkzaamheden beter worden afgestemd. Stichting DBNL, Nederlandse Taalunie en KB zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling een positief effect zal hebben op de dienstverlening via de DBNL-website aan het wetenschappelijke en het algemene publiek. Voor de bekostiging van haar basistaken ontvangt de stichting een jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse Taalunie.

Over DBNL

DBNL is een Nederlands-Vlaamse cultuurhistorische Bibliotheek (www.dbnl.org) bestaande uit volledige, gedigitaliseerde literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën, portretten en verwijzingen naar andere bronnen. Ook is in de DBNL een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de cultuurgeschiedenis van het Nederlandse taalgebied te vinden.**
**

De Nederlandse Taalunie

In de Nederlandse Taalunie werken de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse regering samen voor de Nederlandse taal. Het is een beleidsorganisatie op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en het onderwijs in en van het Nederlands. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunie.org.

KB

De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren spant de KB zich in om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren en beschikbaar te stellen aan de wetenschap en het brede publiek. Meer informatie is te vinden op www.kb.nl.