Boeken uit bezit van Oscar Wilde ontdekt in de KB

Uit het bezit van Oscar Wilde (1854-1900) zijn wereldwijd slechts 42 boeken bekend in openbare collecties. Conservator Paul van Capelleveen heeft daar nu vijf boeken aan toe weten te voegen, die hij door toeval en speurzin ontdekte in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Uiteenvallen bibliotheek Oscar Wilde

Toen Wilde vanwege homoseksualiteit tot gevangenschap was veroordeeld, werd hij failliet verklaard en is zijn hele bibliotheek in april 1895 verkocht. Vanwege het schandaal wilden mensen niet met hem geassocieerd worden en scheurden ze opdrachten aan Wilde, of zijn handtekening uit de boeken. Zijn beroemde bibliotheek viel letterlijk en figuurlijk uit elkaar.

Dat boeken tot zijn bibliotheek te herleiden zijn, is dan ook uitzonderlijk.

Vondst in de KB

Vijf boeken zijn teruggevonden in de KB waarvan er in drie een opdracht aan Wilde staat, en in twee alleen aangetekend is dat ze uit de veiling van zijn boeken afkomstig zijn. Paul van Capelleveen, conservator in de Koninklijke Bibliotheek ontdekte een opdracht aan Wilde. In een boek van de nu vergeten Le Gallienne, dat hij nodig had voor een onderzoek zag hij de opdracht “Oscar Wilde from his friend Richard Le Gallienne. 17, June, ’94 (...)”. Zijn nieuwsgierigheid was gewekt. Van Capelleveen onderzocht waarvandaan en wanneer dit boek in de collectie was opgenomen, en vond na lang zoeken vier andere boeken die tegelijk bij de dezelfde boekhandel waren aangeschaft. Binnen een half jaar na de veiling waren ze in de KB-collectie opgenomen. Eén van de boeken bevat een opdracht uit 1894 van Maurice Maeterlinck, een vroege getuige van diens blijvende bewondering voor Oscar Wilde.

‘Provenance’

In de boeken stond aangetekend dat ze uit het bezit van Oscar Wilde afkomstig waren. In de catalogus was dat niet opgenomen. Kennelijk vond men het honderdtwintig jaar geleden geen interessante informatie. Tegenwoordig is hiervoor wel interesse; het schandaal rond Wilde is uitgewoed, en nu is het wel van belang om te weten welke boeken hij bezat en wie zijn bewonderaars waren. De vijf boeken zullen daarom overgebracht worden naar de Bijzondere Collecties van de KB. Meer lezen over de boeken en de speurtocht van Paul van Capelleveen? Lees hier zijn blog.