Eerste Kamer neemt bibliotheekwet aan

Weg ligt open voor een stevig verankerd bibliotheekstelsel

Den Haag, 18 november 2014 - Vanmiddag heeft de Eerste Kamer de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aangenomen. Per 1 januari 2015, als de Wsob ingaat, zullen de taken en de mensen van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting Bibliotheek.nl (BNL) overgaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB).

‘De KB zal de aan ons toevertrouwde opdracht naar eer en geweten en met enthousiasme in samenwerking met het openbaar bibliotheekveld uitvoeren. We zien ernaar uit,’ aldus Bas Savenije, Algemeen Directeur KB.

Meer samenhang

De integratie van taken zal moeten leiden tot meer samenhang, kwaliteit en efficiency in het stelsel van openbare bibliotheken. De KB krijgt een regisseursrol in het stelsel en wordt verantwoordelijk voor taken die het lokale overstijgen, zoals een nationale digitale bibliotheek en programma’s voor aangepast lezen. Hierdoor wordt het Nederlandse bibliotheekstelsel eenduidiger georganiseerd en krijgt de geïntegreerde bibliotheekfunctie landelijk vorm.

Waarlijk nationale bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek draagt formeel al jaren de titel ‘nationale bibliotheek’ en heeft als taak ‘zorg te dragen voor de nationale bibliotheekverzameling’. Tot nog toe had die taak voornamelijk betrekking op wetenschappelijke informatie en op alles wat in of over Nederland gepubliceerd is. De komende jaren zullen we het begrip ‘nationale bibliotheek’ breder en verder invullen met de nieuwe KB-medewerkers. We willen ervoor zorgen dat iedere Nederlander toegang kan krijgen tot de informatie van alle publiek gefinancierde bibliotheken