Gebruikers geven DBNL.org dikke voldoende

Uit het gebruikersonderzoek van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL.org) blijkt dat de bezoekers heel tevreden zijn over de online bibliotheek en de website graag aanbevelen bij anderen. Een derde van de respondenten geeft zelfs een score van 100% voor aanbevelenswaardigheid. Bijna 2.400 mensen deden mee aan het gebruikersonderzoek tussen 15 april en 5 mei jl.

Onderzoeksresultaten

Via het onderzoek is veel waardevolle informatie verkregen over de verschillende gebruikersgroepen, hun waardering voor de website en over verbeterpunten. Zo bleek dat de meerderheid van de respondenten man is (62%) en 50+. Ook de studenten zijn goed vertegenwoordigd. 70% van de ondervraagden kwam uit Nederland en 20% uit het Vlaams of Brussels Gewest. Ruim de helft bezoekt DBNL.org voor z’n plezier of uit algemene interesse, 37% voor zijn werk en 19% vanwege een opleiding. Mensen uit het bibliotheekwezen of boekenvak gebruiken DBNL.org vooral als naslagwerk, de overige respondenten zien de site als een bibliotheek met teksten. 74% van de bezoekers vindt dat veel van de teksten die ze nodig hebben aanwezig zijn, 16% mist er echter nog behoorlijk wat. Vooral de aanwezigheid van primaire literatuur (romans, gedichten, verhalen) vindt men belangrijk, op afstand gevolgd door secundaire literatuur en cultuurhistorische teksten. Er is vooral vraag naar meer actueel aanbod, maar er is ook begrip voor de uitdagingen die dat stelt. De betrouwbaarheid van DBNL.org wordt hoog aangeslagen. Wetenschappers waarderen vooral de accuratesse van de teksten.

Verbeterpunten

Verbeterpunten zijn volgens de respondenten de overzichtelijkheid van de site en de zoekfunctie. Vooral jongere bezoekers (studenten) vinden het lastig om hun weg te vinden op DBNL.org. Ook de leesbaarheid van teksten kan beter.

Toekomst DBNL.org

De onderzoeksresultaten zijn belangrijke input voor het nemen van beslissingen door de Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse Taalunie en het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over de bestendiging en doorontwikkeling van DBNL.org na 1 januari 2015. Vanaf die datum zijn de Taalunie, de KB en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen verantwoordelijk voor het beleid en de inhoud van de DBNL. Het gebruikersonderzoek is uitgevoerd door ICSB, Marketing en Strategie (Capelle aan den IJssel). De voorbereiding en begeleiding was in handen van een werkgroep bestaande uit: Koen Calis (OB Brugge), David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Cees Klapwijk (Stichting DBNL), Martijn Laan (KB) en Astrid van Wesenbeeck (KB).

Lees het volledige onderzoeksrapport.