Onderzoek naar papierconservering

Samenwerking UvA en Bureau Metamorfoze

Den Haag/Amsterdam, 26 november 2014 - Vanaf het studiejaar 2015-2016 gaan studenten van de opleiding Papierrestauratie aan de UvA op bachelor-, master- en PhD-niveau onderzoek doen naar papierconservering. Bureau Metamorfoze, ondergebracht bij de KB, financiert de projecten. De UvA neemt de inhoudelijke begeleiding van de onderzoeksprojecten op zich. De onderzoeksresultaten zijn voor zowel de UvA als Bureau Metamorfoze vrij te verspreiden.

Gisteren hebben Bas Savenije, Algemeen Directeur van de Koninklijke Bibliotheek, en Frank van Vree, Decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam, hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Eerder onderzoek

De afgelopen jaren heeft Bureau Metamorfoze 44 onderzoeksprojecten naar papierconservering laten uitvoeren door de werkgroep Gezamenlijk Onderzoek (GezOnd), een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze projecten zijn afgerond.

Toekomstig onderzoek

Bureau Metamorfoze wil actief blijven investeren in onderzoek naar papierconservering en behandelingstechnieken op wetenschappelijk niveau laten onderzoeken. De UvA deelt het belang om praktische wetenschappelijke kennis te generen, die aansluit op internationale ontwikkelingen binnen het vakgebied. Suzanne Maarschalkerweerd, programmamanager Conservering en Restauratie aan de UvA, wordt voorzitter van de Adviescommissie Onderzoek. Na honorering van onderzoeksvoorstellen in de loop van 2015 zouden aan het begin van het studiejaar 2015-2016 de eerste projecten kunnen starten.

Ruimte voor ander onderzoek naar papierconservering

Naast de projecten die de UvA gaat uitvoeren, kunnen ook andere partijen onderzoek laten financieren door Metamorfoze. Mocht u ideeƫn hebben voor onderzoek naar papierconservering, neem dan contact op met coƶrdinator Iris Verschoor. Zij is te bereiken op 070 - 314 0577 of via e-mail.