Bas Savenije ‘vergeselschapt met de boucken’

6 november 2015 - Het is goed gebruik dat een directeur van de KB ter gelegenheid van zijn aftreden vereeuwigd wordt. De directiegang van de KB vormt een indrukwekkende portrettengalerij vanaf Charles S. Flament (bibliothecaris 1798-1835) tot en met Wim van Drimmelen (directeur 1991-2008). Daar is nu het portret van Bas Savenije (directeur 2009-2014) aan toegevoegd. Het is een bijzonder fotoportret dat is gemaakt door Jan Rosseel, ‘beeldend verhalenverteller’.

Portret van Bas Savenije in de KB

Bas Savenije, directeur KB 2009-2014

Bas Savenije

Van 2009 tot en met 2014 was Bas (J.S.M.) Savenije algemeen directeur van de KB. In binnen- en buitenland was Savenije het boegbeeld van de digitale bibliotheek; hij was een vurig pleitbezorger van open access en van toegang voor iedereen tot wetenschappelijke informatie.

In diezelfde periode werd een nieuwe bibliotheekwet voorbereid, waarin de KB een belangrijke rol in het openbare bibliotheekveld kreeg toebedeeld. Deze wet voorzag in de integratie van enkele organisaties uit dat OB-veld in de KB. Savenije begeleidde de voorbereiding van die integratie met vaste hand.