Expositie Topstukken KB weer open

Prachtige stukken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek te zien vanaf 8 mei

De Expositie Topstukken KB toont vanaf 8 mei tot 30 augustus een nieuwe selectie bijzondere stukken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Er zijn middeleeuwse handschriften – waaronder het Gruuthusehandschrift –, atlassen, brieven van beroemde personen, sierpapier en boekbanden te zien, maar ook modebladen, jeugdtijdschriften en bijzonder modern drukwerk.
De expositieruimte is geruime tijd dicht geweest vanwege technisch onderhoud, en nu weer up to date en toegankelijk voor publiek.

Gruuthusehandschrift

Het veertiende-eeuwse Gruuthusehandschrift is een van de belangrijkste bronnen voor de Middelnederlandse cultuurgeschiedenis. Het bevat berijmde gebeden, allegorische gedichten en 147 liederen, die de rijkste bron voor de Middelnederlandse lyriek vormen, vele komen zelfs alleen in dit handschrift voor. Een van de bekendste is het ‘Kerelslied’, een historielied dat herinnert aan de opstand van de stad Gent tegen de Graaf van Vlaanderen. Ook is het handschrift van uitzonderlijk musicologisch belang, omdat de liederen voorzien zijn van muzieknotatie. Wilt u meer van dit handschrift zien? Dat kan op www.kb.nl/gruuthuse.

Turks marmerpapier

In de expositie ligt een bijzonder vel marmerpapier, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw gemaakt is door Necmeddin Okyay in Istanbul. Het is gebaseerd op de veel oudere Turkse marmerpapieren (Ebru), waarin bloemmotieven zijn verwerkt. Het maken van marmerpapier vereist een grote technische vaardigheid. Necmeddin Okyay was zo’n grote meester in deze techniek dat zijn marmerpapier zelfs een eigen naam heeft gekregen: Necmeddin-Ebru.

Nederlandsche Vogelen

Nederlandsche Vogelen (1770-1829) is het eerste overzichtswerk (vijf delen) in woord en beeld over de avifauna van Nederland en is een van de mooiste en kostbaarste werken uit de geschiedenis van de Nederlandse boekdrukkunst. In de expositie is deel I te zien, met uitgelicht 'de spreeuw'.

Expositie Topstukken KB

De Expositie Topstukken is zes dagen per week gratis te bezichtigen (zondags gesloten; zie onze openingstijden), en goed te combineren met een bezoek aan het Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum of de tentoonstelling Blikvangers van het Nationaal Archief (tot 12 juli 2015). Deze instellingen zijn gehuisvest in aan elkaar grenzende gebouwen, 50 meter van Den Haag Centraal Station. Voor meer informatie: www.kb.nl/topstukken.

Topstukken Koninklijke Bibliotheek

Belangstelling voor de Topstukkententoonstelling in de KB