Geslaagde 'linked data'-dag

Gegevens koppelen kerntaak voor bibliotheken

21 oktober 2015 - Onder de noemer ‘linked data’ kunnen gegevens uit verschillende digitale bronnen gekoppeld worden en kan de meerwaarde van bibliotheekgegevens voor klanten steeds groter worden. Daarom besteedde de KB vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober twee dagen aan een ‘Hack-a-LOD’, een bijeenkomst waar studenten en professionals op zoek gingen naar creatieve toepassingen van ‘linked data’ voor bibliotheken (LOD staat voor Linked Open Data). Zo’n 25 ‘hackers’ deden mee aan het evenement in negen teams. Na twee dagen presenteerden zij hun resultaten en maakte de jury de winnaars bekend.