KB-beleidsplan 2015-2018

‘De kracht van het netwerk’ is het motto van het KB-beleidsplan 2015-2018. Het netwerk van alle publiek gefinancierde bibliotheken in Nederland, waarmee we de nationale digitale bibliotheek voor iedere Nederlandse burger vorm gaan geven in de komende jaren.

Per 1 januari 2015 is de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. De KB speelt onder deze wet ook in het openbare bibliotheekveld een centrale rol. In de wetenschappelijke informatievoorziening deden we dat al jaren. De titel ‘nationale bibliotheek’ zal de KB nu volledig waar kunnen maken.

Onze strategische prioriteiten voor 2015-2018 zijn: 1. Het realiseren van de nationale digitale bibliotheek 2. Het versterken van nationale en internationale samenwerking.

Het realiseren van de nationale digitale bibliotheek met alle betrokken samenwerkingspartners uit de diverse domeinen is onze belangrijkste uitdaging in de komende beleidsperiode. Dat is nadrukkelijk een ambitie die we met anderen verwezenlijken, waarvoor we kennis en ervaring van anderen nodig hebben. De tweede strategische prioriteit is dan ook gericht op de context waarin we opereren: het leren van anderen en het handelen in overleg met hen. Dat doen we door ons te ontwikkelen via (inter)nationale samenwerking en onderzoek en door versterking van de samenwerking in het gehele Nederlandse bibliotheekveld.