KB-jaarverslag 2014

12 juni 2015 - 2014 vormde voor de KB in verschillende opzichten een overgangsjaar. Voor het eerst in de KB-geschiedenis brachten we een beleidsplan uit waarin de doelstellingen geformuleerd zijn vanuit de klant. Want in de beleidsperiode 2015-2018 gaat de KB een nieuwe fase in, waarin zij, naast de functie van wetenschappelijke en nationale bibliotheek, een prominente rol speelt in het openbare bibliotheekveld. Iedereen in de KB heeft zich in 2014 intensief voorbereid op deze nieuwe situatie, waarin we de rol van nationale bibliotheek in de meest brede zin zullen invullen.

Lees het jaarverslag