KB met Portico internationaal vooraan in digitale duurzaamheid

Den Haag / New York, 28 mei 2015 - De Koninklijke Bibliotheek en Portico, een Amerikaanse non-profit organisatie voor duurzame digitale opslag van wetenschappelijke publicaties, kondigden vandaag hun nauwere samenwerking aan. Portico brengt zijn ervaring en infrastructuur in bij de digitale bewaring van wetenschappelijke tijdschriften in het Internationaal e-Depot van de KB.

KB’s digitale opslag

In het Internationaal e-Depot slaat de KB digitale wetenschappelijke tijdschriftartikelen op van internationale uitgevers, die door hun verspreide vestigingsplaatsen niet logisch onder een nationale bibliotheek vallen. Het Internationaal e-Depot is een afgeleide van het al meer dan tien jaar bestaande e-Depot (digitaal magazijn) waarin de digitale Nederlandse publicaties worden bewaard. Hans Jansen, plaatsvervangend algemeen directeur van de KB hierover: 'We hebben er steeds naar gestreefd om verschillende strategieën en instrumenten voor duurzame opslag naast elkaar te laten bestaan om onderzoekers niet van één oplossing afhankelijk te laten zijn, mocht een uitgever niet aan zijn verplichtingen om artikelen te leveren kunnen voldoen. Portico is een belangrijke en gerespecteerde partner die deze strategie onderschrijft.'

Portico’s ervaring

In 2013 begon Portico diensten voor de bewaring van digitale tijdschriften aan te bieden aan nationale bibliotheken. Dit op verzoek van de British Library, die Portico’s expertise inriep om aan de eisen van het wettelijk depot te voldoen. Kate Wittenberg, directeur Portico: 'Wij gaan zeker verder met het ondersteunen van de diverse opslagbehoefte van allerlei bibliotheken wereldwijd. Onder deze overeenkomst kan de KB profiteren van Portico’s ervaring en infrastructuur voor digitale opslag, en kunnen we voortbouwen aan onze gezamenlijke missie om wetenschappers te verzekeren van duurzame toegang tot wetenschappelijke content.'

Nieuwe deelnemende uitgevers

Om ten minste 95% van alle tijdschrifttitels waar Nederlandse universiteiten licenties voor hebben afgesloten, te kunnen aanbieden in geval van een zogenaamd ‘trigger event’, moet de KB nog een aantal nieuwe uitgevers binnenhalen. Portico zal de KB tijdschriftartikelen van deze uitgevers leveren in een standaard formaat, waardoor het verwerkingsproces veel eenvoudiger voor de KB wordt. De KB sluit aparte overeenkomsten met uitgevers om archivering mogelijk te maken. Tot nu toe zijn al nieuwe overeenkomsten gesloten met BioOne, Walter DeGruyter, WoltersKluwer, Karger, Brill en Thieme. Mocht er een ‘trigger event’ plaatsvinden, waardoor een van de deelnemende uitgevers bepaalde titels of artikelen niet meer kan leveren, dan mag de KB wetenschappers in Nederland toegang bieden.

Jansen zegt dat deze overeenkomst zeer veel voordelen biedt. 'Met veel van deze uitgevers werkt Portico al jaren samen, dus we hopen dat we de effectiviteit en de snelheid van ons opslagproces hiermee belangrijk kunnen vergroten. We willen de samenwerking met Portico verder uitbreiden, bijvoorbeeld in onderzoek naar de omgang met nieuwe bestandsformaten. Zo kunnen we ons stempel drukken op de toekomst van digitale opslag.'