KB pilotproject voor gebouwpaspoort

Green Deal Circulaire Gebouwen echt van start

Den Haag, 16 januari 2015 - De Koninklijke Bibliotheek heeft als een van bijna zestig deelnemers zich gecommitteerd aan de Green Deal Circulaire Gebouwen. Sectorhoofd Informatie & Ontwikkeling Hans Jansen heeft dit commitment met zijn handtekening bekrachtigd. Binnen drie tot vijf jaar wil de KB starten met renovatie van haar gebouw. De KB hoopt het daarna circulair [duurzaam] te hebben. De komende jaren is de KB pilotproject voor de ontwikkeling van een ‘gebouwpaspoort’.

Nu echt van start

De Green Deal Circulaire Gebouwen, een initiatief van de rijksoverheid en de Corporate Facility Partners (CFP) is dinsdag door bijna zestig deelnemers ondertekend. Gastheer was Ric de Rooij, hoofddirecteur Interne Organisatie bij het ministerie van Economische Zaken. Prins Carlos de Bourbon de Parme, groot voorstander van duurzame gebouwen, was een van de ondertekenaars. Namens de KB tekende Hans Jansen, sectorhoofd Innovatie & Ontwikkeling. De KB, gefinancierd uit publieke middelen, wil graag bijdragen aan de praktische uitrol van de Green Deal Circulaire Gebouwen. Na renovatie hoopt de KB een duurzaam gebouw te hebben, waarin digitale en papieren collecties duurzaam bewaard worden en medewerkers en bezoekers met plezier aan het werk zijn. Met het Rijk als eigenaar, het RVB (Rijksvastgoedbedrijf) als beheerder en de medehuurders en gebruikers wil de KB optimaal samenwerken.

Prins Carlos en Ric de Rooij

Foto: Jos Uljee, Koninklijke Bibliotheek

Ondertekenaars Green Deal

Foto: Jos Uljee, Koninklijke Bibliotheek

Gebouwpaspoort

Een belangrijk initiatief als de Green Deal Circulaire Gebouwen dient niet op theoretisch abstract niveau te blijven steken, maar praktische uitwerking krijgen. Het gebouwpaspoort geeft scores op verschillende punten aan gebouwen: hoe duurzaam zijn de onderdelen en hoe goed kunnen materialen en grondstoffen hergebruikt worden? Het gebouwpaspoort wordt nu ontwikkeld op basis van een selectie gebouwen met verschillende functies. De KB is er trots op dat haar gebouw de komende twee jaar pilotproject is hiervoor.