Nieuwe algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek per 1 juli 2015

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, heeft Lily Knibbeler benoemd tot algemeen directeur van de KB.
Dr. E.J.B. Knibbeler fungeerde – na het vertrek van Bas Savenije – sinds 1 januari jl. als waarnemend algemeen directeur, en zal de functie vanaf 1 juli definitief vervullen. De KB heeft voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijke directeur.

Koninklijke Bibliotheek in het bibliotheeknetwerk

Sinds dit jaar strekken de taken van de KB als nationale bibliotheek zich behalve tot de wetenschappelijke informatievoorziening, ook uit tot het terrein van de openbare bibliotheken, waarin de KB een regisseursrol vervult. Een belangrijke opdracht de komende tijd is het realiseren van een nationale digitale bibliotheek, de laagdrempelige digitale toegang tot het gezamenlijk bezit van álle publiek gefinancierde bibliotheken. Op het beleidsplan 2015-2018 KB-beleidsplan 2015-2018 waarin deze en andere doelstellingen zijn uitgewerkt, heeft Lily Knibbeler een belangrijk stempel gedrukt. Het Algemeen Bestuurscollege heeft er dan ook alle vertrouwen in, dat zij met haar enthousiasme en deskundigheid het beleid in de volle breedte zal uitvoeren.

Lily Knibbeler: ‘Ik wil met alle bibliotheken graag bijdragen aan een slimmer en creatiever Nederland’

Lily Knibbeler