Nieuwe editie van het Gruuthusehandschrift verschenen

Vrijdag 12 juni is in de aula van de Koninklijke Bibliotheek de langverwachte nieuwe kritische editie van het Gruuthusehandschrift gepresenteerd. Herman Brinkman (teksten) werkte met musicologe Ike de Loos (1955-2010) (melodieën) aan deze editie van het Gruuthusehandschrift bij het Huygens ING, binnen het project “Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden”.
Het eerste exemplaar van het tweedelige, ruim 1300 pagina’s tellende werk werd door Herman Brinkman dan ook aangeboden aan Hans Lub, de partner van Ike de Loos.

Mini-documentaire

Tijdens de presentatie van de nieuwe editie ging ook een mini-documentaire over het onderzoek aan het Gruuthusehandschrift in première. Het filmpje is gemaakt door Herman Brinkman, Bas Doppen en Renske Siemens en is op YouTube te bekijken.

Het Gruuthuse-handschrift, band 1
Het Gruuthuse-handschrift, band 1
Het Gruuthuse-handschrift, band 2
Het Gruuthuse-handschrift, band 2

Gruuthuse in de KB

In 2007 wist de KB het Gruuthusehandschrift te verwerven, en het daarmee voor het Nederlandse taalgebied te behouden. De aankoop was groot nieuws. Het vroeg vijftiende-eeuwse Gruuthusehandschrift is van groot literair-historisch en cultuurhistorisch belang. Het bevat namelijk een schat aan gebeden, gedichten en liederen (met muzieknotatie), waarvan vele alleen in dit handschrift zijn overgeleverd. De KB werd geroemd omdat zij vrijwel meteen het hele handschrift online beschikbaar maakte, wat mogelijk was dankzij de medewerking van Herman Brinkman en Ike de Loos. Zij konden in het diepste geheim beschikken over hoogwaardige scans van dit handschrift, omdat de KB met de toenmalige particuliere eigenaar was overeengekomen dat het handschrift in de KB kon blijven en gescand mocht worden in de aanloop naar de aankoop.

Nieuwe editie

Nu is de editie van Brinkman en De Loos dus verschenen, uitgegeven bij Verloren in samenwerking met het Huygens ING. In zijn inleiding noemt Brinkman de verwerving van het handschrift door de KB een “ijkpunt” in de onderzoeksgeschiedenis ervan. Doordat het handschrift in openbaar bezit is gekomen “werden eindelijk de voorwaarden geschapen voor een op nieuwe leest geschoeid onderzoek van de codex en de realisering van een nieuwe integrale editie van teksten en melodieën.” De KB heeft het beschikbaar stellen van haar bijzondere stukken voor onderzoek hoog in het vaandel staan, en is verheugd over de nieuwe editie van een van haar belangrijkste schatten. U kunt het origineel bekijken in de Expositie Topstukken KB tot 29 augustus 2015.