Openbare bibliotheken: tarief digitaal lidmaatschap vastgesteld

10 november 2015 - De minister van OCW heeft ons laten weten dat ze akkoord is met het door de KB vastgestelde tarief voor een digitaal lidmaatschap voor openbare bibliotheken. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om e-books voor het algemene publiek. Het (wetenschappelijke) KB-lidmaatschap blijft ongewijzigd.

Tarief

De KB heeft het tarief voor het digitale lidmaatschap van openbare bibliotheken vastgesteld op 42 euro per jaar. In deze notitie leest u hoe de Koninklijke Bibliotheek tot dit tarief gekomen is. De komende tijd onderzoeken we ook andere lidmaatschapsvormen voor het algemene publiek.

Digitaal lidmaatschap

Vanaf 1 januari 2016 blijven openbare bibliotheekleden binnen hun lokale lidmaatschap toegang houden tot e-books. Daarnaast wordt er een nieuw digitaal lidmaatschap geïntroduceerd voor het algemeen publiek. Via www.bibliotheek.nl worden geïnteresseerden gewezen op lokale lidmaatschapsvormen en op het digitale lidmaatschap.

Meer informatie

In deze FAQ geven wij antwoord op vragen die bij bibliotheken leven. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ze stellen aan onze accountmanagers Naomi Deegenaars en Bertil Voogd. Eventueel kunt u ook aangeven of u dit onderwerp wilt laten terugkomen op het Nationale Bibliotheekcongres van 9 december.