Presentatie wetenschappelijke editie Gruuthusehandschrift

29 mei 2015 - Eén van de beroemdste handschriften van de Middelnederlandse letterkunde is het Gruuthusehandschrift, dat de KB onder haar hoede heeft. Veel liederen (zelfs met muzieknotatie) en gedichten zijn alleen uit dit handschrift bekend. Dat geeft dit werk een unieke plaats in de literatuur- en muziekgeschiedenis.

Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en uitgeverij Verloren publiceert de KB een kritische editie van het handschrift. Deze is ingeleid en bezorgd door mediëvist Herman Brinkman, met een transcriptie van de melodieën door musicologe Ike de Loos (†).

De KB, Huygens ING en uitgeverij Verloren presenteren de editie op 12 juni a.s. vanaf 15 uur in de KB te Den Haag.

Meer informatie vindt u op de website van Huygens ING. U kunt zich aanmelden via .

Zie ook het dossier over Gruuthuse op deze website.

Aankondiging presentatie wetenschappelijke editie Gruuthusehandschrift

Aankondiging presentatie wetenschappelijke editie Gruuthusehandschrift