Symposium: Digitale historische kranten als ‘big data’

Op dinsdag 24 maart 2015 organiseert de Koninklijke Bibliotheek (KB) een symposium over het gebruik van gedigitaliseerde kranten in Digital Humanities, geesteswetenschappelijk onderzoek met een computationele insteek. Verschillende onderzoekers presenteren hun tools en projecten.

Zie ook het verslag van het Symposium op deze website.

Digital Humanities

De digitale geesteswetenschappen zijn sterk in opmars. Massadigitalisering van historische teksten heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe, digitale onderzoeksmethoden. Omvangrijke verzamelingen digitale teksten lenen zich bijvoorbeeld voor allerhande vormen van distant reading of text mining. De KB heeft een belangrijk aandeel geleverd in de digitalisering van historische kranten. De data stelt zij ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Tijdens dit symposium presenteren wetenschappers de Digital Humanities-projecten die zij uitvoeren met de historische kranten van de KB als basis.

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksgroepen uit het hele land stellen hun werk voor. Ze vertellen hoe en waarom ze de digitale kranten gebruiken en welke vernieuwende methoden en technieken ze daarbij ontwikkelen en toepassen. Er zijn onder meer presentaties over Translantis (Universiteit Utrecht), PIDIMEHS (eScience Center), AVResearcher XL (Beeld en Geluid), Sealinc (Centrum Wiskunde & Informatica) en Nederlab (Meertens Instituut). Zodra het volledige programma bekend is, maken we dit op onze website bekend.

Praktisch

Dit symposium is in de eerste plaats bedoeld voor onderzoekers, overige belangstellenden zijn welkom. Tijd en plaats: dinsdag 24 maart 2015 in de KB, van 10.00-17.00 uur. Deelname is gratis.

Registratie is niet meer mogelijk.

Programma

 9.45 – 10.15 Registratie (foyer)
10.15 – 10.20 Opening door algemeen directeur a.i. dr. Lily Knibbeler (KB)
10.20 – 10.30 Het digitale krantencorpus dr. Steven Claeyssens (KB)
10.30 – 10.50 AVResearcherXL dr. Jasmijn Van Gorp (UU)
10.50 – 11.10 PIDIMEHS prof. dr. Huub Wijfjes (UvA/RUG)
11.10 – 11.30 Dutch Ships and Sailors en DIVE dr. Victor de Boer (VU)
11.30 – 11.50 Estimating the impact of OCR quality on research tasks Myriam Traub (CWI)
11.50 – 12.10 Translantis dr. Jaap Verheul (UU)
12.10 – 13.10 Lunch
13.10 – 13.25 Beschikbaarheid voor onderzoek Sophie Ham (KB)
13.25 – 13.40 Nieuwe oude kranten Huibert Crijns (KB)
13.40 – 13.55 Tekstkwaliteit Marian Hellema (KB)
13.55 – 14.10 KB Research Lab Lotte Wilms (KB)
14.10 – 14.25 Wikiproject Verzetskranten Olaf Janssen (KB)
14.25 – 14.40 Europeana Newspapers Alastair Dunning (Europeana)
14.40 – 15.10 Koffie en thee
15.10 – 15.30 PoliMedia dr. Laura Hollink (VU) en dr. Martijn Kleppe (EUR)
15.30 – 15.50 Political Discourse in the News Antske Fokkens (VU)
15.50 – 16.10 Historische teksten en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie Katrien Depuydt (INL)
16.10 – 16.30 Nederlab dr. Martin Reynaert (UvT)
16.30 – 17.30 Borrel

 

wifi: vergader | R@d1o#3aD twitter: #KBdata