Symposium 'Open Data voor de sociale en geesteswetenschappen'

22 oktober 2015 - Wij nodigen u gaarne uit voor een symposium onder de titel: ‘Open Data voor de sociale en geesteswetenschappen’. Het symposium vindt plaats in de KB. Het is onderdeel van het derde en laatste Creative Camp van het 'Talk of Europe – Travelling CLARIN Campus'-project. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Datum: vrijdag 30 oktober 2015, 12.00 – 17.00
Locatie: aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

Programma

12.00-13.00 uur: Lunchbuffet
13.00-13.45 uur: ‘Measuring political and social phenomena on the web’, presentatie door prof. dr. Markus Strohmaier
Markus Strohmaier is professor in Web-Science bij de Faculteit voor Computerwetenschappen aan de Universiteit van Koblenz-Landau, wetenschappelijk directeur van de Computational Social Science afdeling bij GESIS – het Leibniz Instituut voor de Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoeksinteresses zijn Web-Science, Social and Semantic Computing, Social Software Engineering, Netwerken en Data Mining. Voor meer informatie, zie markusstrohmaier.info

14.00-14.45 uur: Presentaties door twee Talk of Europe Creative Camp #3 teams
15.00-15.30 uur: ‘Who killed whom in the Gaza war? Using syntactic information for relational corpus analysis’, presentatie door Wouter van Atteveldt en Kasper Welbers
Wouter van Atteveldt is assistent professor bij de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Communicatiewetenschappen. Zijn onderzoeksinteresses zijn: politiek en politieke communicatie, automatische inhoudsanalyse, natuurlijke taalverwerking (NLP), en het raakvlak tussen natuurlijke taal en formele kennisrepresentatie. Voor meer informatie, zie vanatteveldt.com
Kasper Welbers werkt bij de Vrije Universiteit Amsterdam als promovendus bij de afdeling Communicatiewetenschappen. In zijn onderzoek richt hij zich op veranderingen in het gatekeeping proces sinds de komst van digitale media. In het bijzonder bestudeert hij de interactie tussen verschillende gatekeepers door gebruik te maken van automatische inhoudsanalyse om nieuws diffusie patronen te traceren.

15.30-16.00 uur: Presentatie door Maarten Brinkerink
Als Specialist Publieksparticipatie en Innovatieve Toegang binnen de afdeling Kennis en Innovatie van het Instituut voor Beeld en Geluid coördineert Maarten Brinkerink de inbreng van het instituut in (inter)nationale onderzoeksprojecten. Hij draagt bij aan het strategische beleid van Beeld en Geluid en verstevigt de bredere erfgoedsector vanuit Beeld en Geluid in initiatieven als Open Cultuur Data en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Voor meer informatie, zie: www.beeldengeluid.nl/en/kennis/experts/maarten-brinkerink

16.00-17.00 uur: Borrel

Het symposium is gratis (inclusief de lunch). Wel verzoeken we u vriendelijk om u vooraf aan te melden. Stuur hiertoe een kort mailtje o.v.v. Symposium Open Data naar Jill Briggeman. Voor meer informatie over het symposium zie www.talkofeurope.eu/2015/10/symposium-announcement/

Talk of Europe

Het Talk of Europe – Travelling CLARIN Campus project is erop gericht om pan-Europese samenwerking in de sociale, computer en geesteswetenschappen te stimuleren en faciliteren. Hiertoe worden onder meer drie internationale Creative Camps georganiseerd in 2014 en 2015. Het Talk of Europe (TOE)-projectteam heeft de Handelingen van het Europees Parlement (EP) als linked data beschikbaar gemaakt voor hergebruik en onderzoek. De Handelingen vormen een rijke bron voor sociale en geesteswetenschappers die zich focussen op onderzoeksterreinen zoals Europese geschiedenis, integratie, politiek of taal. De Creative Camps hebben als doel om sociale-, computer- en geesteswetenschappers bijeen te brengen om gezamenlijk de Handelingen van het EP te verkennen en analyseren.
Het Talk of Europe project is een initiatief van CLARIN ERIC en CLARIN-NL en is mogelijk gemaakt door de NWO en OCW. Het is een samenwerkingsproject tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), het Centrum Wiskunde en Informatica, DANS en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG). Voor meer informatie over het Talk of Europe project, zie: http://www.talkofeurope.eu/

Bezoekadres Koninklijke Bibliotheek:
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Routebeschrijving