VICTORINES 2015, prijzen voor de informatieprofessional

Stuur voor 15 september in

5 juni 2015 - Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI de Victorines uit, prijzen die bedoeld zijn om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren.

Er zijn drie prijzen beschikbaar, twee voor informatieprofessionals in het veld en een voor studenten in het vak:

  • de Victorine voor de beste publicatie (€ 2.000,- en de Victorine van Schaick-penning)
  • de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional (€ 1.500,-)
  • de Victorine voor de beste scriptie (€ 1.000,-).

Wie kan meedoen?

Iedereen die recent een bijdrage heeft geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord kan meedingen naar de Victorines. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en/of vernieuwend initiatief. Wie erin is geslaagd om aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven is een ideale kandidaat. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Zoals een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked (open) data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, leesgehandicapten of ouderen.

Voorwaarden

De inzending moet na 31 december 2013 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master’s theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2013 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn. De jury wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI. De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur / maker gemaild worden naar . Meer informatie is ook via dit e-mailadres te verkrijgen.

Inzendingen moeten uiterlijk 15 september 2015 binnen zijn bij het fonds.