Historische kranten als ‘big data’ II: Concepten op drift

12 december 2016 - Op 20 januari a.s. organiseert de KB, de nationale bibliotheek, opnieuw een congres onder de titel ‘Historische kranten als big data’. Het centrale thema van deze tweede editie is ‘Concepten op drift’: hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte? Plus: de cruciale rol van computationeel onderzoek voor een omvangrijke tekstcollectie als het historische krantencorpus van de KB. Zie ook het verslag van Historische kranten als big data I (2015).