Symposium Maritieme identiteit in Holland

Maritieme identiteit als culturele constructie

15 november 2016 - In de afgelopen honderdvijftig jaar is er heel veel geschreven over de Hollandse maritieme geschiedenis. Hierbij ging de aandacht nog het meest uit naar politiek-militaire, technologische, economische en kunsthistorische dimensies. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw staan ook sociale facetten volop in de belangstelling. De laatste jaren bestaat vooral binnen de museale wereld veel aandacht voor maritieme cultuur, bijvoorbeeld in havensteden. Een invalshoek die hierbij echter verhoudingsgewijs maar nauwelijks is gehanteerd, is die van de ‘maritieme identiteit als culturele constructie’. Daarom heeft de redactie van Holland Historisch Tijdschrift een dubbeldik themanummer gewijd aan de vraag hoe de maritieme identiteiten van Holland tot stand kwamen en evolueerden.

Meld u aan voor het symposium op vrijdag 9 december

Om de verschijning van dit themanummer enige luister bij te zetten is er een symposium in de KB. Het nieuwe nummer zal daarbij feestelijk worden aangeboden aan dr. Els van Eijck van Heslinga, tot mei dit jaar sectorhoofd Bedrijfsvoering bij de KB. Els van Eijck is behalve aan de KB vele jaren verbonden geweest aan de Universiteit Leiden en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Zij heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen de wereld van de maritieme geschiedschrijving in Nederland, en doet dit nog altijd, niet in de laatste plaats door haar bestuursfuncties van verschillende maritieme fondsen.

Programma

Het symposium vindt plaats in de foyer en de Aula van de KB op vrijdag 9 december

Vanaf 14.30 uur, inloop, met koffie en thee, foyer

15.00 uur - Aula

  • Welkomstwoord namens de KB - Lily Knibbeler, algemeen directeur KB
  • Opening symposium - Ad van der Zee, voorzitter van de Stichting Historisch Tijdschrift Holland
  • Dr. Gijs Rommelse (fellow Scheepvaartmuseum) - Inhoudelijke inleiding op het nieuwe Holland-nummer ‘Maritieme identiteit in Holland’
  • Aanbieding themanummer Holland Historisch Tijdschrift aan Els van Eijck van Heslinga door Ad van der Zee en Gijs Rommelse
  • Prof. Dr. Marco Mostert, Universiteit Utrecht - ‘Een welkome gast is hij voor zijn Friese vrouw’: vroegmiddeleeuwse Friezen, zeelieden en identiteiten
  • Gesproken column door Marc Le Mair (tekenaar/columnist) - Hollanders en hun zicht op de zee

15.55 -16.15 uur - Pauze met koffie /thee in de foyer**

16.15 uur - Aula

  • Huibert Crijns, Collectiespecialist Geschiedenis, Koninklijke Bibliotheek - Wat kan Delpher voor maritiem historici betekenen?
  • Dr. Anita van Dissel, Universiteit Leiden - Een Amsterdams zeepaleis: cultureel nationalisme in de maritieme sector
  • Groepsgesprek tussen prof. Michiel van Groesen (Universiteit Leiden), prof. Hein Klemann (Erasmus Universiteit), prof. Marco Mostert, Joke Korteweg (zelfstandig historica/Korteweg Maritiem) en Huibert Crijns o.l.v. Gijs Rommelse

17.15 uur - Samenvatting, korte vragenronde en afsluiting van het symposium

Aansluitend borrel in de foyer tot 18 uur.
Tevens verkoop Historisch Tijdschrift Holland (het themanummer en oude nummers)
(uitsluitend contante betaling)

Symposium bijwonen?

Deelname aan het symposium is gratis, maar aanmelden is verplicht, i.v.m. beschikbare plaatsen en catering. U kunt zich aanmelden via de website.