Digitalisering na-oorlogse kranten

Persgroep en KB slaan handen ineen om belangrijk erfgoed voor Nederland online beschikbaar maken

30 maart 2017 - De KB, nationale bibliotheek, en de Persgroep trekken de komende jaren samen op om belangrijke na-oorlogse landelijke en regionale kranten online beschikbaar te maken. De Persgroep stelt de titels uit haar bezit ter beschikking en de KB spant zich in om die te digitaliseren en hiervoor fondsen te werven. De gedigitaliseerde kranten zullen uiteindelijk via Delpher te vinden zijn. Een prachtig voorbeeld van publiek-private samenwerking met het doel uniek erfgoed te bewaren en toegankelijk te maken.