Fellowlezing Joris van Eijnatten gepubliceerd

8 augustus 2017 - De tekst van de lezing die KB-fellow prof.dr. Joris van Eijnatten op 17 januari j.l. hield, is nu online beschikbaar.

'Mijnbouw op terra incognita: Populaire voorstellingen van Europa in twintigste-eeuwse Nederlandse kranten' is het verslag van zijn onderzoek in de data van zes gedigitaliseerde twintigste-eeuwse Nederlandse kranten. Hij vroeg zich af: iedereen heeft tegenwoordig wel een beeld van wat Europa is. Maar hoe was dat in het begin van de twintigste eeuw? Welke voorstelling had men toen van Europa? Kunnen we reconstrueren hoe die voorstelling er mogelijk uitzag? En hoe kunnen we dat doen? Kunnen de digitale geesteswetenschappen ons helpen dat beeld te voorschijn te brengen?

In zijn zoektocht neemt Joris van Eijnatten ons mee aan de hand van vier vragen, die hij stuk voor stuk beantwoordt en illustreert aan de hand van berichten uit de onderzochte kranten.

Samenwerking KB en NIAS

Joris van Eijnatten was de dertiende gerenommeerde onderzoeksfellow van de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science (NIAS, Amsterdam). Met het fellowship wil het NIAS internationaal en interdisciplinair toponderzoek bevorderen. De KB brengt hiermee haar rol als wetenschappelijke bibliotheek onder de aandacht, en in het bijzonder de onderzoeksmogelijkheden die de digitale collecties bieden.