KB en Google doen samen nog één digitaliseringsproject

25 september 2017 - De KB en Google werken sinds 2010 samen aan de digitalisering van ons cultureel erfgoed: Nederlandse boeken tot 1900. Na het digitaliseren van boeken uit de KB-collectie hebben de universiteitsbibliotheken van de Universiteit van Amsterdam, Leiden en Utrecht zich aangesloten bij het traject. Hiervoor is de samenwerking tussen de KB en Google steeds verlengd. Dat doen ze nu nog eenmaal, tot januari 2019. In dit laatste project zullen ruim tachtigduizend boeken uit verschillende Nederlandse bibliotheken worden gedigitaliseerd.

Bulletin Nederlandse vrouwen Electriciteits Vereniging
Eerder gedigitaliseerde tijdschriften
De ware Jacob Reisnummer
zoek ze op www.Delpher.nl

Straks 500.000 Nederlandse boeken online

Na afloop van dit project zullen in totaal meer dan vijfhonderdduizend Nederlandse boeken zijn gedigitaliseerd. Dit betekent: 80.000.000 pagina’s, 7.500 meter en 50.000 Gb aan bestanden aan historisch erfgoed. Alle titels zijn beschikbaar via Delpher en Google Books.

Voor de laatste fase van het Googleproject hebben negen partnerinstellingen met kleinere, maar bijzondere boekencollecties zich aangesloten. Zo bereiken we gezamenlijk het doel om de oude Nederlandse boekproductie zo volledig mogelijk te digitaliseren en voor iedereen beschikbaar te stellen.

Partners in het project

Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam, Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, Tresoar | Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Bibliotheek Radboud Universiteit, Tilburg University Library, Maastricht University Library, Centre Céramique Maastricht, Bibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft Library.

Subsidie van de Stichting Pica

Dit laatste project is tot stand gekomen met steun van de Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door o.m. het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen via de website van Stichting Pica.

Coördinatie door de KB

Om versnippering in het proces te voorkomen, coördineert de KB het project en levert nog vijftienduizend oudere boeken om te digitaliseren. Dat zijn vooral incunabelen (boeken tot 1500) en oude drukken uit de bijzondere collecties.

Over Google Books

Google digitaliseerde wereldwijd al meer dan dertig miljoen boeken in zijn ambitie om de wereldboekenproductie voor iedereen toegankelijk te maken. In 2010 sloot het bedrijf een overeenkomst met de KB om zoveel mogelijk Nederlandse titels in Google Books te krijgen.