Nationaal Plan Open Science

9 februari 2017 Vanmiddag zou staatssecretaris Sander Dekker (OCW) het ‘Nationaal Plan Open Science’ in ontvangst nemen dat is opgesteld door tien onderzoeksorganisaties in Nederland, waaronder de KB. Wegens ziekte werd hij vervangen door DG Cultuur en Media, Marjan Hammersma.

Open science realiteit in 2020
In 2020 moet iedereen kennis kunnen nemen van alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk onderzoeksdata: open science wordt werkelijkheid in Nederland. Alle onderzoeksinstellingen zullen de open access-aanpak doorvoeren, waardoor wetenschappelijke publicaties voor iedereen vrij toegankelijk zijn. En de organisaties werken aan de voorwaarden die hergebruik van onderzoeksgegevens mogelijk maken. Kijk voor meer informatie over het plan en een filmpje erover op openscience.nl en lees het persbericht van OCW.

Enquête onder KB-volgers
In januari hield de KB een enquête onder haar volgers (op LinkedIn, via nieuwsbrief en twitter) over het gebruik van wetenschappelijke publicaties, waarvan de resultaten verwerkt zijn in het Nationaal Plan Open Science. Driehonderd mensen vulden de enquête in. Ruim 80% van de deelnemers leest wetenschappelijke publicaties, uit persoonlijke interesse of voor werk, en bijna iedereen ondervindt daarbij wel eens toegangsproblemen. Die bestaan vooral uit zeer hoge toegangskosten.

Bijdrage van de KB aan het nationaal plan
De Open Science Officer van de KB schreef mee aan het Nationaal Plan Open Science. Om de behoefte aan toegang tot wetenschappelijke artikelen beter in kaart te krijgen, sprak zij met professionals uit de zorg en het onderwijs, en met een aantal mensen die de KB-enquête hebben ingevuld. Alle gesprekspartners gaven aan dat de beperkte vrije beschikbaarheid van onderzoeksresultaten erg onwenselijk is. Toegang tot recente wetenschappelijke inzichten is nodig te hebben om bijvoorbeeld meer evidence based te kunnen werken, patiënten goed te kunnen informeren, nieuwsberichten in de landelijke media te kunnen duiden voor de achterban, of leerlingen goed voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Wegwijs in vrij toegankelijke wetenschap
De KB heeft een eerste stap gezet in de verwijsfunctie naar vrij toegankelijke wetenschap. Via wetenschap voor iedereen kunt u databases vinden met open access-literatuur.

Voor meer informatie kunt u zich via e-mail wenden tot Astrid van Wesenbeeck, Open Science Officer van de KB.