Open Preservation Foundation benoemt KB'er tot voorzitter

17 februari 2017 - KB-medewerker Barbara Sierman MA is gekozen tot voorzitter van de Board of Directors van de Open Preservation Foundation (OPF). OPF is een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met de duurzame opslag van digitale bestanden. De KB neemt hieraan deel en levert een lid van de Board of Directors. Sinds 2015 is dat Barbara Sierman MA. De KB is er trots op dat Barbara Sierman nu is gekozen tot voorzitter.

Barabara Sierman werkt sinds 2005 als Digital Preservation Officer bij de afdeling Onderzoek van de KB. Zij droeg bij aan ISO-standaarden op het gebied van digitale duurzaamheid, en publiceert geregeld over haar werk, zowel via haar eigen blog als via KB-Researchblog

De OPF is in 2010 opgericht, onder andere door de KB, en omvat vele nationale bibliotheken en andere instellingen die proberen het digitale culturele erfgoed voor het nageslacht te bewaren. Meer informatie op de website van de OPF.