Te wapen! Heraldiek en historiografie in de KB

17 augustus 2017 - Op 22 september organiseert de KB een congres over heraldiek en historiografie. Aanleiding hiervoor zijn enkele belangrijke recente aanwinsten in de bijzondere collecties van de KB. Het gaat om: de middeleeuwse Kattendijkekroniek, een prachtige Elsevierbijbel van de familie Kattendijke uit 1663, het Wapenboek Beyeren (1405), en het Wapenboek Nassau-Vianden, ca. 1490, dat de KB een paar maanden geleden heeft aangekocht met steun van het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek.

Kattendijke-kroniek, fol. 514v-515r

Aan de hand van deze aanwinsten belichten specialisten diverse aspecten van het onderzoek naar (familie)wapens die te vinden zijn in teksten, maar ook op boekbanden. Bovendien wordt deze middag de website gelanceerd van de Kattendijkekroniek die zo integraal digitaal beschikbaar komt.

Programma

 • 12:45-13:15 u Inloop
 • 13:15-13:25 u Welkom en introductie – Jan Bos, teamleider afdeling Collecties KB
 • 13:25-13:55 u Autografen van heraut Gelre / heraut Beyeren – Wim van Anrooij, hoogleraar Universiteit Leiden
 • 13:55-14:25 u Het Wapenboek Beyeren (1405) – Erik Kwakkel, hoogleraar Universiteit Leiden
 • 14:25-14:55 u De Kattendijkekroniek – Jos Biemans, hoogleraar Universiteit van Amsterdam, aansluitend lancering van de volledige Kattendijke-kroniek als digitaal topstuk op de website van de KB.
 • 14:55-15:25 u Pauze
 • 15:25-15:55 u De Elsevierbijbel van de familie Kattendijke – Rens Top, conservator Boekbanden, KB
 • 15:55-16:25 u De Heraldische DataBank – Guus van Breugel, beheerder Heraldische DataBank, CBG | Centrum voor familiegeschiedenis
 • 16:25-16:55 u Het Wapenboek Nassau-Vianden, ca. 1490 – Ed van der Vlist, conservator Middeleeuwse Handschriften KB
 • 16:55-17:00 u Samenvatting en slotwoord – Jan Bos
 • 17:00-18:00 u Borrel

Heraut Nassau-Vianden

Aanmelden

Het maximum aantal aanmeldingen is inmiddels bereikt. We leggen een reservelijst aan voor als er mensen afzeggen. Stuurt u ons een mailtje als u een plek wilt op die lijst?