Vervolgbijeenkomst Bibliotheekcollecties in het Netwerk

18 januari 2017 - De KB en Bureau Metamorfoze organiseren op donderdag 16 maart een informatieve bijeenkomst over digitalisering en beschikbaarstelling van boeken, kranten en tijdschriften voor erfgoedinstellingen in de aula van de Koninklijke Bibliotheek.

Over 'Bibliotheekcollecties in het Netwerk'

De komende jaren bouwt de KB aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor willen we alle digitale bibliotheekcollecties aansluiten op een nationale infrastructuur. Alle beschikbare informatie wordt zo gemakkelijk vindbaar voor iedereen. In 2015 is de inventarisatie ‘Bibliotheekcollecties in het Netwerk’ gehouden onder Nederlandse erfgoedinstellingen. Daarin zijn zoveel mogelijk bestaande bibliotheekcollecties in kaart gebracht. De deelnemende instellingen hebben na afloop adviezen ontvangen over hoe zij hun collecties kunnen aansluiten.

In 2016 is onderzocht hoe de daaruit voortgekomen adviesroutes in de praktijk gebracht kunnen worden.

Programma en aanmelden

Deze bijeenkomst staat in het teken van het beleid ten opzichte van de routes. Aan bod komen:

  1. digitalisering van boeken, kranten en tijdschriften (met o.a. de nieuwe werkwijze van Metamorfoze voor deze materialen)
  2. aansluiting van metadata op de Nationale Bibliotheekcatalogus+
  3. aansluiting van gedigitaliseerde content op Delpher.

Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Aanmelden kan via http://www.kb.nl/bibliotheekcollecties