Vrouwen rondom Johan de Witt

4 januari 2017 - In samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek, organiseren de Vrienden van de Witt een congres met lezingen over de vrouwelijke relaties van Cornelis en Johan de Witt, getiteld

Vrouwen rondom Johan de Witt

Zaterdagmiddag 18 maart 2017, 14:00-18:00 uur
Aula KB, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag

De vrouwen rondom Johan de Witt

Programma

  • 13:30-14:00 uur Inloop met koffie en thee
  • 14:00-14:15 uur Ad Leerintveld: welkomstwoord en inleiding
  • 14:15-14:45 uur Olga van Marion over heldinnen in 17e-eeuwse liederen en gedichten
  • 14:45-15:15 uur Jean-Marc van Tol over de vrouwen in het leven van de jonge Johan
  • 15:15-15:45 Pauze
  • 15:45-16:15 uur Luc Panhuysen over de echtgenotes van Johan (Wendela Bicker) en Cornelis (Maria van Berckel)
  • 16:15-16:45 uur Ineke Huysman over l'Ordre de l'Union de la Joye, een door vrouwen geleide orde waarvan Johan de Witt lid was
  • 16:45-17:00 uur Vragen en discussie o.l.v. Ad Leerintveld
  • 17:00-18:00 uur Borrel

Dr. A.Th.M. (Ad) Leerintveld, historisch letterkundige, is conservator namiddeleeuwse handschriften bij de KB
Dr. O. (Olga) van Marion, historisch letterkundige, is als docent en onderzoeker werkzaam aan de Universiteit Leiden
Drs. J.M. (Jean-Marc) van Tol, historisch letterkundige, is o.a. werkzaam als tekenaar van Fokke en Sukke
Drs. L.H.M. (Luc) Panhuysen, historicus, schreef o.a. De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt (2005). In 2016 verscheen van hem Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa
Dr. E.C.M. (Ineke) Huysman, historica, is werkzaam als onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Inschrijven is mogelijk door een e-mail te sturen aan registratie@vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten ad 10 euro voor leden van de Vrienden van De Witt, medewerkers van het Huygens ING, medewerkers en Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek en voor studenten. Anders geldt een bedrag van 15 euro o.v.v. congres 18 maart 2017. Het bedrag maakt u over op rekening NL36RABO0141870346, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht.
N.B.: bij overtekening worden inschrijvingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Amélie van Brederode

Anna Trajectina (Treesje) van Brederode

Wendela Bicker, vrouw van Johan de Witt