Congres Het Rampjaar 1672

3 september 2018 - In samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de KB, Nationale bibliotheek (KB), organiseren de Vrienden van De Witt een congres met lezingen getiteld:

Het Rampjaar 1672

Het Rampjaar 1672 wordt vaak beschouwd als het symbolisch eindpunt van de Gouden Eeuw van de Nederlandse Republiek. Nadat de Republiek van drie kanten was aangevallen ontstond er chaos: het volk was redeloos, de regering radeloos en ons land reddeloos’.