Grote subsidie voor samenwerkingsproject CLARIAH

12 april 2018 - De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) kent 13,8 miljoen euro toe aan CLARIAH PLUS, het samenwerkingsproject voor de ontwikkeling van een nationale digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Dit is op 12 april bekendgemaakt in Utrecht door minister Ingrid van Engelshoven.

De KB is partner in het consortium dat zich onder leiding van het Huygens ING heeft gecommitteerd aan CLARIAH. Namens de KB was hoofd onderzoek Martijn Kleppe aanwezig bij de bekendmaking.

Op de foto: Martijn Kleppe (KB), Julia Noordegraaf (UvA), Jan Odijk (UU), Lex Heerma van Voss (Huygens ING), Gertjan Filarski (Huygens ING), Richard Zijdeman (IISG)

In het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft minister Ingrid van Engelshoven van OC&W namens de NWO € 13,8 miljoen toegekend aan het project CLARIAH PLUS. De toekenning is namens een nationaal consortium van universiteiten en geesteswetenschappelijke instituten in ontvangst genomen door Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

Heerma van Voss: ‘Deze toekenning is een bevestiging van het grote belang van de CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen in Nederland en ver daar buiten. Deze infrastructuur zal het karakter van het geesteswetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk onderzoek wezenlijk veranderen.’

CLARIAH

In de afgelopen vier jaar is door het consortium in het CLARIAH CORE-project de basis gelegd van de CLARIAH-infrastructuur. Omdat de CLARIAH-infrastructuur een integraal onderdeel is van de Europese CLARIN- en DARIAH-initiatieven speelt Nederland internationaal een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Dankzij deze toekenning kan Nederland die rol in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen.

CLARIAH CORE richtte zich speciaal op taalkunde, sociaaleconomische geschiedenis en mediastudies. Nu wordt daaraan in CLARIAH PLUS infrastructuur toegevoegd voor de disciplines die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen. Bijvoorbeeld letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie.

Deelnemende instituten
Het consortium achter dit project bestaat behalve uit Huygens ING en de Koninklijke Bibliotheek uit het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast participeren de volgende instellingen: Data Archiving and Network Services (DANS), Fryske Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nationaal Archief, Netherlands Institute of Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Netherlands eScience Center, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit.