Nederlandse boeken sneller beschikbaar via online Bibliotheek

3 oktober 2018 - Nederlandstalige e-books van Nederlandse uitgevers zijn voortaan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar beschikbaar voor bibliotheekleden. Dat hebben zes partijen uit de boekenbranche en minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vandaag afgesproken. Ook krijgen auteurs, vertalers en beeldmakers zekerheid over de betaling bij uitlening van hun e-book. Dit was niet altijd het geval.

Door de afspraken komen er meer titels, meer actuele titels en meer titels voor de jeugd beschikbaar. Op dit moment telt de online Bibliotheek 21.000 e-books, van de in totaal circa 35.000 titels. De verwachting is dat dit aantal groeit naar 27.000 e-books eind volgend jaar.

Van links naar rechts: Felix Rottenberg (stichting Literaire rechten auteurs), Maria Vlaar (Auteursbond), minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Hanneke Verschuur (stichting Literaire rechten auteurs), Lily Knibbeler (Koninklijke Bibliotheek), Arthur Schellekens (Vereniging van Openbare Bibliotheken), Geneviève Waldmann (Groep Algemene Uitgevers), Gerrit Jan Wolffensperger (stichting Pictoright)

Eerlijke beloning

Minister Van Engelshoven is zeer te spreken over de afspraken. Niet alleen omdat er nu meer titels beschikbaar komen, maar ook omdat de makers voortaan kunnen rekenen op een vergoeding: “We weten dat het in de cultuursector voor velen, een enkele uitzondering daargelaten, nooit een vetpot is geweest. Als je schrijver, vertaler of beeldmaker bent, moet je ook gewoon eerlijk beloond worden naar werken.”

Auteurs, vertalers en beeldmakers worden voortaan per uitlening betaald. De opbrengst wordt 50/50 verdeeld tussen de uitgever en de auteur, vertaler of beeldmaker. Voor de uitvoering maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) budget beschikbaar dat oploopt tot €3 miljoen in 2021. Een groot gedeelte hiervan komt rechtsreeks ten goede aan de makers.

Nieuwe e-books oktober

In oktober verschijnen bijvoorbeeld verschillende boeken van Nelleke Noordervliet in de online bibliotheek. Ook Amerikanen lopen niet van Arjen van Veelen en Dit was niet het nieuws van De Correspondent verschijnen deze maand. In totaal groeit de digitale bieb deze maand met 1.000 nieuwe e-books.

Zeven partijen

De nieuwe afspraken in het convenant e-lending gelden vanaf 1 januari 2019 en zijn gemaakt tussen zeven partijen: het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Auteursbond, de Stichting Lira en de Stichting Pictoright.

Zie ook