Nieuwe privacyverklaring KB

De KB hecht veel waarde aan het zorgvuldig beschermen van de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en door haar worden verwerkt. Gebruikers van onze diensten, relaties en medewerkers kunnen erop vertrouwen dat de KB zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Sinds 25 mei hanteert de KB daarom een nieuwe privacyverklaring.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de AVG vindt u in onze privacyverklaring. Hier vindt u ook informatie over het gebruik van cookies op de KB-website.