NWO: versnelde transitie naar open access

12 september 2018 - De KB is verheugd over het nieuws dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onlangs uitbracht: vanaf 2020 zullen alle artikelen die worden gefinancierd door elf internationale onderzoekfinanciers (waaronder NWO) in open access-tijdschriften worden gepubliceerd.

Vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen

'Open access' houdt in dat wetenschappelijke onderzoeksresultaten, die vaak met publieke middelen tot stand zijn gekomen, vrij beschikbaar zijn voor iedereen. Dit is niet alleen belangrijk voor wetenschappers; ook anderen hebben baat bij vrije toegang, zoals leraren, zorgprofessionals, mensen die voor het Reumafonds of KWF Kankerbestrijding werken, professionals die hun vakgebied willen bijhouden en ieder ander die wetenschappelijke inzichten wil raadplegen.

Als de huidige betaalmuren worden vervangen door open toegang, komen waardevolle kennis en inzichten beschikbaar voor diverse gebruikersgroepen in de samenleving.

Afspraken met wetenschappelijke uitgevers

Sinds 2014 worden er ook al open access-afspraken opgenomen in de deals die de Nederlandse universiteiten met wetenschappelijke uitgevers sluiten. Ga naar openaccess.nl voor meer informatie hierover.

De KB en open access

De KB is een voorstander van open access. Zij vindt het belangrijk dat alle burgers optimaal toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige informatie, en dus óók tot wetenschappelijke publicaties. Deze visie sluit aan bij de missie van de KB om de maatschappij slimmer, creatiever en vaardiger te maken.

Op 9 februari 2017 heeft de KB samen met een groot aantal netwerkpartners waaronder NWO en de VSNU (Vereniging van Universiteiten) het Nationaal Plan Open Science opgesteld. Dit plan heeft er mede toe geleid dat open access en open science zijn opgenomen in het Regeerakkoord 2017 – 2021.

In dit plan heeft de KB haar ambitie uitgesproken om open access-publicaties beter toegankelijk te maken voor het brede publiek. Een eerste stap die hiervoor is gezet is deze open access-informatiepagina.

.