Online college van Joep Leerssen over canonvorming

De Nederlandse canon langs de digitale meetlat

Den Haag, 14 mei 2018 - Prof.dr. J.Th. (Joep) Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de UvA, was ruim vier maanden fellow bij de KB en het NIAS. Hij onderzocht de nationale canonvorming in het Nederlandse culturele zelfbesef en maakte daarbij gebruik van gedigitaliseerde tekstbestanden van de KB en van visualisatietechnieken uit de digital humanities.

Het begrip ‘canon’ is complexer en wisselvalliger dan je zou denken. Door het digitaal uitpluizen van de catalogusbestanden van de KB en de DBNL (Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) kon Joep Leerssen de canoniciteit van personen, boeken en gebeurtenissen in zijn historische veranderlijkheid in kaart brengen en nieuwe vragen stellen over het canonbegrip.

Online college

Op 16 januari 2018 gaf Joep Leerssen een presentatie met de uitkomsten van zijn onderzoek. Hij laat daarin de ontwikkelingen en de breuklijnen zien in de nationale (cultuur)geschiedenis en literatuur. Met de digitale bestanden uit onder meer Delpher en de DBNL destilleerde hij een 'citatie-index' van de Nederlandse letteren en cultuur. Zijn college is nu online te bekijken.

Korte samenvatting van het college in 2,5 minuut

KB-Fellowlezing in 53 minuten