Symposium Culturele Linked Open Data

19 januari 2018. Collecties van Nederlandse archieven, bibliotheken en musea zijn steeds meer digitaal beschikbaar. Hierdoor kunnen mensen vanuit huis historische boeken, kranten, schilderijen of kaarten bekijken op de website van elke instelling. Historische kranten kun je bijvoorbeeld inzien via de website Delpher.nl, schilderijen zijn raadpleegbaar bij het Rijksmuseum en historische kaarten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Om deze versnipperde digitale collecties nog beter in samenhang met elkaar beschikbaar te maken werken erfgoedinstellingen aan technieken om collecties digitaal met elkaar te verbinden. Een bezoeker kan dan bijvoorbeeld een artikel uit de krant van 1946 lezen, tegelijk de historische kaart bekijken van de plek waar het nieuws plaatsvond of een foto zien van het gebouw waar het nieuws plaatsvond.

Om dit mogelijk te maken, stellen de instellingen hun collecties beschikbaar als linked data. Hierdoor wordt het hergebruik van collecties gestimuleerd en wordt het makkelijker om collecties met elkaar te verbinden. Maar wat is linked data nu precies? Wat kunnen gebruikers van digitale erfgoedcollecties ermee? En in welke sectoren wordt linked data nog meer gebruikt? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Culturele Linked Open Data’ dat plaatsvindt op zaterdag 10 februari in de Posthoornkerk in Amsterdam.

Sprekers van het symposium

Bert Spaan die 2 jaar werkte bij de New York Public Library aan de NYC Space/Time Directory. Dit maakt het mogelijk om door de geschiedenis van New York te reizen op een intuïtieve en interactieve manier.
Erik Kwakkel van de Universiteit Leiden vertelt over een manier om middeleeuwse boeken in samenhang te bestuderen met behulp van linked data.
Bart van Leeuwen vertelt hoe belangrijk linked data is voor de brandweer.
Ykje Wildenborg en Shannon van Muijden vertellen hoe zij collecties van het Zuiderzeemuseum, het modemuseum Antwerpen en het Netwerk Oorlogsbronnen hebben omgezet naar linked data.

HackaLOD 2018

Aanmelden

Toegang tot het symposium is gratis, registratie is verplicht via http://hackalod.com/index.php/symposium/

Meer informatie

Voor meer informatie over het symposium of de HackaLOD 2018, zie http://hackalod.com/