Symposium: Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie

1 november 2018. De Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd organiseert in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een symposium waarvoor wij u van harte uitnodigen. Het thema van deze dag is: Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie.

Vrijdag 16 november 2018, 10.30 – 17.00 uur
Aula van de Koninklijke Bibliotheek

Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE, Den Haag.

Programma

10.30 - 11.00 uur Inloop met koffie en thee
11.00 - 11.10 uur Netty van Megen, welkomstwoord
11.10 - 11.40 uur Ineke Huysman: ‘De Stille Kracht’. Vrouwelijke macht in de 17de-eeuwse Republiek der Vereenigde Nederlanden.
11.40 - 12.10 uur Marieke van Delft: Maria Sibylla Merian, kunstenares en natuuronderzoekster.
12.10 - 12.40 uur Suzan van Dijk: “Over ’t geheel genomen zyn alle haare characters wel wat sterk”; de 18de-eeuwse pers over romanschrijfsters uit die tijd.
12.40 - 13.10 uur Lunch
13.10 - 13.40 uur Lieke van Deinsen: “’k Zeg basta met dat portretteeren”. Elizabeth Wolff en de (on)mogelijkheid van het vrouwelijk auteursportret.
13.40 - 14.10 uur Jeroen Vandommele: “Daarom houdt God niet op om ons te slaan”. De Nederlandse Opstand door de ogen van een Bossche non.
14.10 - 14.40 uur Agnes Sneller: Personages op de planken: Scènes uit de toneelliteratuur van Vondel. `Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin.’
14.40 - 15.10 uur Olga van Marion, Tim Vergeer, Aafke Schoenmaker, Martijn Rietveld en Annebeth Simons: Adriana van Rijndorp, Driftige minnaars en karaktermoord.
15.10 - 15.40 uur Nina Geerdink:, Gepubliceerd en getrouwd: uitzonderingen op het typisch Nederlandse fenomeen van de ongehuwde schrijfster in de 17de-eeuw.
15.40 - 16.00 uur Katlijne Van der Stighelen, uitleiding: ‘De geschiedwetenschap heeft tijdenlang amper een goed woord voor haar over gehad. De sprong voorwaarts sinds 1990.’
16.00 - 17.00 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden