Verslag Congres DigiStart: wegwijzer in mediaopvoeding 0-6 jaar

17 april 2018 - Op dinsdag 10 april 2018 vond tijdens de Media Ukkie Dagen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum het congres DigiStart, georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB) plaats. Daarin staat de mediaopvoeding van nul tot zesjarigen centraal. Op deze dag, die bedoeld was voor medewerkers van bibliotheken, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en de kinderopvang, kwamen vooral de woorden verbinding, interactie en samen voorbij.

Verslag Digistart Congres

Norma Verheijen van de KB, Nationale Bibliotheek, opende de dag. Daarna nam Betsy van de Grift, auteur van onder andere het boek ‘Peuteren en kleuteren’ het woord. Vervolgens verraste Peter Nikken, hoogleraar Mediaopvoeding en lector Jeugd en Media het publiek met cijfers en grafieken over het mediagebruik van ukkies. De deelnemers konden aan de volgende workshops deelnemen:
Collectievorming en selectie van media voor ukkies
Volgens Denise Bontje, taalkundige en theatermaker en werkzaam bij Kind en Media, gaat het niet zozeer om de media die je gebruikt maar is de interactie die je met het kind hebt rond media belangrijk.
De MediaDiamant
Dr. Krista Okma beschreef de MediaDiamant van mediawijzer.nl, die ontstaan is uit de behoefte van ouders om geïnformeerd te worden over mediagebruik van hun kind.
Aan de slag met mediaopvoeding
Esther van Beekhoven en Jolyn Berns, allebei werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut, hebben samen met de Koninklijke Bibliotheek het afgelopen jaar de pilot ‘Digistart’ uitgevoerd en vertelden in deze workshop over de uitkomsten.

Als laatste onderdeel van de dag deelden een aantal bibliotheken (Bibliotheek Rivierenland, Bibliotheek VANnU, Bibliotheek Den Haag) de ervaringen van de pilot DigiStart.