In memoriam Johan Stapel

7 maart 2019 - Op 5 maart jl. ontvingen we het droevige bericht dat onze collega Johan Stapel is overleden. Niet onverwacht, want Johan was al geruime tijd ernstig ziek, maar natuurlijk: veel en veel te vroeg.