KB en Tresoar intensiveren samenwerking voor digitalisering Fries erfgoed

Den Haag, 23 september - Vandaag hebben de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Tresoar een intentieverklaring getekend om hun gezamenlijke inspanning voor de digitalisering van het geschreven en gedrukte Friestalige cultureel erfgoed te intensiveren. Van 2014 tot 2018 werkten de KB en Tresoar al samen aan de digitalisering van Friestalige literatuur in het programma Lân fan Taal. Dit wordt nu uitgebreid naar het Nedersaksisch – sinds 2018 door de Rijksoverheid erkent als “volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland”.

Meerdere digitaliseringsprojecten

De KB en Tresoar zullen gezamenlijk op zoek gaan naar middelen om meerdere digitaliseringsprojecten uit te voeren. Naast de intentieverklaring werd op 23 september ook een eerste overeenkomst getekend voor een vervolg op het programma Lân van Taal. Zo’n 10.000 boeken zullen gedigitaliseerd worden, waarmee het grootste deel van de Friese boeken tot 1940 straks digitaal beschikbaar zal zijn in Delpher via www.delpher.nl. Ook willen de KB en Tresoar samenwerken met Friese uitgevers om alle publicaties geschreven in het Fries en Nedersaksisch te leveren aan Tresoar of de KB zodat deze blijvend deel uitmaken van het collectieve culturele erfgoed van Nederland en Friesland.

Archivering Friese webdomein

Niet alleen boeken, kranten en tijdschriften zullen worden gedigitaliseerd. De KB en Tresoar zullen ook onderzoeken hoe het Friese webdomein (.frl) en Friese websites gearchiveerd kunnen worden als bron voor toekomstig taalkundig- en historisch onderzoek.

Duurzaam toegankelijk en zichtbaar

Om het gedigitaliseerde erfgoed duurzaam toegankelijk te maken en goed te ontsluiten voor de wetenschap nemen de KB en Tresoar als partner deel aan het CLARIAH Plus programma. In dit programma wordt de nationale digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen wordt ontwikkeld. Om de zichtbaarheid en het bereik op regionaal en nationaal niveau te vergroten, zal worden samengewerkt om de Friese bibliotheekcollecties aan te sluiten op het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).

Over Tresoar

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen, bedrijfsarchieven van Douwe Egberts en archieven van de Elfstedenvereniging , cd’s van Friese punk tot klassiek, het monnikenwerk de “Attische Nachten” uit 836 na Christus en de meer dan 150 bibliografieën gemaakt door J.J. Kalma , de oudste en nieuwste(Friese)literatuur, wetenschappelijke publicaties, digitale bestanden. En nog veel meer.